Așezarea preistorică Păuleni-Ciuc Dâmbul Cetății

O expoziție permanentă a Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni
Situl arheologic se află în apropierea satului Şoimeni, comuna Păuleni-Ciuc, judeţul Harghita, în locul numit de localnici Dâmbul Cetăţii.
Primele informaţii despre situl de la Dâmbul Cetăţii datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. În perioada interbelică, arheologul Al. Ferenczi includea situl în repertoriul cetăţilor dacice din Transilvania. În a doua jumătate a secolului al XX-lea, arheologul dr. Zoltán Székely efectua primele săpături arheologice.

Obiecte cu poveste
Hărți
Șantierul arheologic
Arheologie experimentală la Păuleni Vardomb

Expoziţia prezintă vestigii arheologice, reconstituiri ale unor locuinţe, complexe rituale, vetre de foc, cuptoare de ars ceramica şi un profil stratigrafic al sitului arheologic, cu explicaţii privind specificul culturilor din care provin acestea.

Image

Începând cu anul 1999, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni a reluat cercetările arheologice de la Dâmbul Cetăţii, aducând informaţii preţioase pentru cunoaşterea culturilor preistorice Cucuteni-Ariuşd-Tripolie (mil. V-IV î. Hr.), Bodrogkeresztùr (mil. IV-III î. Hr.), Coţofeni (mil. III î. Hr.), Costişa (mil. III-II î. Hr.) şi Wietenberg (mil. II  î. Hr.), care au cuprins şi zona Carpaţilor Răsăriteni.

Citește mai mult despre:

Cultura Cucuteni-Ariușd-Tripolie

(4600 – 3700 î. Hr.)

Considerată a fi prima mare civilizaţie din Europa, cultura Cucuteni-Ariuşd-Tripolie a luat naştere şi s-a dezvoltat în teritorii care astăzi fac parte din trei state: România, Republica Moldova şi Ucraina. Până în prezent, s-au descoperit mii de aşezări, de diferite forme şi dimensiuni, unele fortificate şi altele deschise, în care au fost cercetate sute de locuinţe de diverse tipuri.

Principalele ocupaţii ale cucutenienilor erau agricultura, creşterea animalelor, vânătoarea, pescuitul, olăritul, prelucrarea pietrei, osului, cornului şi a metalelor (cuprul şi aurul). 

Arta modelării, pictării şi arderii vaselor şi obiectelor din lut, i-au ridicat pe cucutenieni la nivelul de cei mai mari meşteri olari ai Europei eneolitice.

Atracțiile expoziției